พัฒนาเว็บไซต์ : โครงการ ฟิฟธ์ เอเวนิว โฮมออฟฟิค (มีโชค-เชียงใหม่)
Business Type: บริษัท นิวแคป เดเวอลอปเมน จำกัด
URL: http://www.fifthavenuechiangmai.com


พัฒนาเว็บไซต์ : ระบบบริหารงานบัญชีออนไลน์ และระบบคิวงานเอกสาร
Business Type: บริษัท ทรงพลการบัญชีและกฏหมาย จำกัด
URL: http://srongpolacc.sytes.net/
พัฒนาเว็บไซต์ : ระบบลงทะเบียนใช้งาน Intranet/Inernet ของนักศึกษา
Business Type: มหาวิทยาลัยสุโขธรรมาธิราช
URL: http://student.mystou.net/secure/Default.aspx


พัฒนาเว็บไซต์ : ระบบตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
Tapioca E-Market
Business Type: กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพานิชย์
URL: https://tapioca.dft.go.th
พัฒนาเว็บไซต์ : ระบบการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง โครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม และสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสากรรม
Business Type: โรงงานอาหารกระป๋องตรานกพิราบ และโรงงานบุญฟู๊ด
URL: http://www.thaisafetyfood.com


พัฒนาเว็บไซต์ : ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
Business Type: กระทรวงมหาดไทย
URL: http://jpp.moi.go.th
พัฒนาเว็บไซต์ : ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Business Type: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
URL: http://hum.ku.ac.th

 

 

พัฒนาระบบ: PTT Electronics Inspection Report (PTT EIR) Phase 1 – Phase 3 ปี 2554-2556
Business Type: บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
URL: http://119.59.122.79/EIR/Login.aspx
พัฒนาเว็บไซต์ : ระบบเยียวยาด้านการศึกษาต่อผู้ได้รับผลกระทบการเหตุการณ์สามชายแดนภาคไต้
Business Type: กระทรวงศึกษาธิการ
URL: http://203.146.15.86/Cure


พัฒนาเว็บไซต์ : ระบบการขอใช้ห้องประชุม (e-Reservation)
Business Type: สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ
URL: http://www.cs.moe.go.th
พัฒนาเว็บไซต์ : ระบบการขอใช้รถ (e-Reservation)
Business Type: สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ
URL: http://www.cs.moe.go.th

พัฒนาระบบ: ระบบจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
Business Type: ส่วนทรัพย์สินทางปัญญา ฝ่ายพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ สำนัก MCOT ACADEMY
URL: Intranet inside MCOT
พัฒนาเว็บไซต์ : ระบบ E-Commerce
Business Type: บริษัท เฮลท์ดีไซน์ จำกัด
URL: http://www.habugothailand.com

พัฒนาระบบ: ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น และบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่น โตไก
Business Type: Mika Ltd., Part
URL: http://www.tohkai4u.com
พัฒนาเว็บไซต์ : จัดเลี้ยงอาหารญี่ปุ่นโตไก
Business Type: Tohkai Catering CO.,LTD
URL: http://www.tohkaicatering.com

พัฒนาเว็บไซต์: ์นำเข้าวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่น โตไก
Business Type: Mika Food Co.,Ltd
URL: http://www.mika.co.th
พัฒนาเว็บไซต์ : แก่งกระจาน พาราไดซ์ รีสอร์ท
Business Type: แก่งกระจาน พาราไดซ์ รีสอร์ท
URL: http://www.kkcparadise.com

พัฒนาระบบ: งานบัญชี
Business Type: Hikool ฟิล์มกรองแสง
URL: Intranet
พัฒนาเว็บไซต์ : เว็บไซต์ Homm Spa
Business Type: Homm Spa
URL: www.hommbangkok.com

พัฒนาระบบ: Laguna Property Resale
Business Type: Laguna Phuket
URL: Intranet inside Laguna and display on “Kiosk”
พัฒนาเว็บไซต์ : Dusit Thani Hotel
Business Type: Laguna Phuket
URL: Intranet inside Laguna and display on “Kiosk”

พัฒนาเว็บไซต์ : The Loft
Business Type: Laguna Phuket
URL: Intranet inside Laguna and display on “Kiosk”
พัฒนาเว็บไซต์ : Banyanytree Residences
Business Type: Laguna Phuket
URL: Intranet inside Laguna and display on “Kiosk”

หน้า 1 2