Thai Imagine Co., Ltd เกิดจากการรวมกันของทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รับทำเว็บไซต์ ให้กับกลุ่มนักธุรกิจ ที่เล็งเห็นโอกาสและช่องทางทางการตลาดใหม่ ๆ ในอินเทอร์เน็ต พร้อมกับการให้บริการที่เหมือนหนึ่งเราเป็นพนักงานของคุณ คอยให้คำปรึกษาดูแล ออกแบบ จัดทำเว็บไซต์ คอมพิวเตอร์เพื่อให้ทุกธุรกิจมีความต่อเนื่องในโลกของการสื่อสารที่ไร้พรหมแดน

และในวันนี้ Thai Imagine Co., Ltd พร้อม แล้วกับการที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปสู่โลกของพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ขอเพียง ความไว้วางใจให้เราเป็นผู้ให้บริการ,ผู้ให้คำปรึกษา,ผู้ออกแบบ(webdesign) และเป็นผู้ที่เดินเคียงข้างท่านเข้าสู่โลก world wide Marketing

เรามีทีมงานที่จะ วิเคราะห์ความต้องการและปัญหาจากระบบงานเดิม และยังสามารถวิเคราะห์และจัดการทางด้านเน็ตเวิร์ค เพื่อลดปัญหาของระบบเน็ตเวิร์คของหน่วยงาน
นั้น ๆ และยังเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน เนื่องจาก ระบบ อินทราเน็ต (Intranet) ต้องมีเครื่อง server เป็นตัวจัดการกับข้อมูลและโปรแกรมที่ใช่ภายในองค์กรเช่น โปรแกรม ระบบฐานข้อมูล ดังนี้

- เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์
- เว็บไซต์สมัครงาน
- เว็บไซต์บริษัทที่ต้องการมีการติดต่อกับลูกค้า
- โปรแกรมควบคุมการส่งสัญญาณ GIS
- โปรแกรมควบคุมการผลิต
- โปรแกรมค่าจ้างและงานบุคคล
- โปรแกรมสต๊อกสินค้า
- โปรแกรมบัญชี รายงานต่างๆ
- โปรแกรมระบบงาน MLM
- ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
- ระบบวางแผนการใช้วัตถุดิบ-จัดลำดับการผลิต (งานอุตสาหกรรม)
- โปรแกรมระบบบริหารสินค้าคงคลัง
- โปรแกรมจองโรงแรม/ที่พัก
- ร้าน VCD-Video ขาย-เช่า
- ระบบทะเบียนวัดผลโรงเรียนมัธยมศึกษา
- โปรแกรมพยากรณ์ทางการตลาด (Forecast Method)
- ระบบบริหารงานบุคคล
- ระบบบริหารเงินเดือน
- ระบบบริหารศูนย์ฝึกอบรม
- ระบบบริหารข้อมูลงานกิจกรรม
- ระบบบริหารซื้อ-ขายลูกหนี้-เจ้าหนี้
- โปรแกรมระบบร้านอาหาร
- โปรแกรมควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุ
- โปรแกรมระบบยืม-คืนห้องสมุด

ขอแสดงความนับถือทุกท่าน ที่มีความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เรา ตลอดจนให้ความไว้วางใจ ยินดีให้เราเป็นส่วนร่วม ในการสรรสร้างชิ้นงาน ประกอบธุรกิจของท่าน และขอให้ท่านจงประสบแต่สิ่งดีงาม